Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civila

 
 
Informaţii generale
 
 
    Extrasul multilingv (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembire 19761.
Domeniul teritorial al Convenţiei CISC nr. 16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976:
 

Republica Moldova

Austria

Belgia

Spania

Franța

Grecia

Italia

Luxembourg

Olanda

Portugalia

Elveția

Turcia

Slovenia

Croația

Macedonia

Bosnia și Herțegovina

Serbia

Polonia

Muntenegru

Lituania

Estonia

România

Bulgaria

Capul Verde

Germania

 

 

 
 
Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă şi se realizează de către Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor 
 

Modelele extraselor multilingve
 

Extras plurilingv de pe actul de naştere  Extras plurilingv de pe actul de naştere

Extras plurilingv de pe actul de naştere
Format: A5
Extras plurilingv de pe actul de căsătorie   Extras plurilingv de pe actul de căsătorie
Extras plurilingv de pe actul de căsătorie
Format: A5
Extras plurilingv de pe actul de deces   Extras plurilingv de pe actul de deces
Extras plurilingv de pe actul de deces
Format: A5

 

 
    Sus
 
Categorii de solicitanţi
 

Extrasele multilingve se eliberează la solicitare:
 
 • titularului actului, persoana fizică cu capacitatea deplină de exerciţiu;
 • părinţilor, tutorelui, curatorului sau autorităţii tutelare în cazul în care titularul extrasului multilingv de pe actul de naştere nu deţine capacitate deplină de exerciţiu (minorul, persoana limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîre de judecată);
 • reprezentantului contractual al titularului extrasului;
 • rudelor decedatului.
 
   Sus
Acte necesare eliberării
 

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:
 
 • cererea de modelul respectiv (naştere, căsătorie  sau deces);
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului sau al persoanei care îl reprezintă;
 • certificatul de naştere a ambilor soţi (originl şi copie);
 • dovada împuternicirii în original şi copie (procura, legitimaţia de serviciu care confirmă reprezentarea autorităţii tutelare, hotărîrea de judecată care instituie curatela ş.a );
 • dovada achitării taxei pentru serviciu, conform termenului de eliberare al extrasului.
 
    Sus
 
 
Luni-Vineri
08:00-12:00 depunerea cererilor
luni-joi
13:00-16:30 eliberarea documentelor
Pauză:
12:00-13:00

Termenele, costurile şi locul eliberării*   
 
 

Termenele

Costulserviciului
Cuantumul taxei de stat
Costul total
În mod ordinar:
30 zile
50 lei
10 lei
60 lei
În mod de urgenţă:
15 zile
150 lei
10 lei
160 lei
5 zile
250 lei
10 lei
260 lei
24 ore
350 lei
10 lei
360 lei
1 oră
500 lei
10 lei
510 lei

 

 
 
1.Serviciul poate fi solicitat la Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă (mun. Chişinău, str. M. Viteazul 11/1, etajul II tel. 257-180, 257-188, 257-165).
2.Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
 
 *În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).
 
    Sus
 
 
 Înlesniri*
 

  Mai multe categorii de persoane beneficiază de înlesniri la eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă de către Serviciul Stare Civilă:
 
 • Invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • Participanţii la al II-lea război mondial;
 • Pensionarii de vîrstă;
 • Părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • Copiii orfani;
 • Participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • Cetăţenii R. M. care au participat la conflictele armate în interesul Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.
 
1.     Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă privind eliberarea extraselor plurilingve de pe actele de stare civilă, din 8 septembrie 1976;
2.     Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă;
3.    Instrucţiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Departamentului Tehnologii Informaţionale, nr.4 din 21.01.2004;
4.     Hotărîrea Guvernului nr. 738  din  20.06.2008 cu privire la aprobarea Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către oficiile stare civilă. 
 
 
 
Preţurile şi durata prestării serviciilor - http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/eliberare;
Programul de lucru al Direcţiei audienţă şi eliberarea documentelor - http://www.starecivila.gov.md/programare;
Condiţii de prestare a serviciilor -http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/eliberare.
 
 
 
 
 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele