Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

consultarea_publiсa

Proiectului Ordinului Ministerului Justiției cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea denumirilor unităților administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă, Notă informativă

 

Proiectului Ordinului Ministerului Justiției cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea denumirilor unităților administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă, Notă informativă  

 

Proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Clasificatorului naţionalităţilor şi etniilor. Nota informativă

 

Proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Clasificatorului naţionalităţilor şi etniilor. Nota informativă

 

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă prestate contra plată precum şi Nota Informativă

Recomandările şi opiniile părţilor interesate pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 20.03.2014.

Persoana de contact: Iancev Elena, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel 20-14-27, e-mail: elena.iancev@justice.gov.md

 

- Proiect            - Notă informativă

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea şi modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

Recomandările şi opiniile părţilor interesate pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 14.03.2014.

Persoana de contact: Cucer Diana, consultant superior, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel 20-14-27, e-mail: diana.cucer@justice.gov.md

- Proiect            - Notă informativă

 
 
 
Proiectul Ordinului directorului Serviciului Stare Civilă cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea numelui de familie şi prenumelui în documentele de stare civilă (în urma schimbării, rectificării sau transliterării acestora).  
  
Serviciul Stare Civilă în conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, iniţiază, începînd cu data de 03.02.2014, consultarea publică a proiectului Ordinului directorului Serviciului Stare Civilă cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea numelui de familie şi prenumelui în documentele de stare civilă (în urma schimbării, rectificării sau transliterării acestora).    
Recomandările şi opiniile pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 22.02.2014, în adresa Serviciului Stare Civilă: MD-2004, mun. Chişinău, str. M. Viteazul, nr. 11/1, sau la adresa electronică viziru.avelina@ssc.gov.md.
Persoana de contact: Avelina Viziru, şef adjunct, Direcţia asistenţă juridică a Serviciului Stare Civilă, tel: 022 257 154. 

 

- Proiect            - Notă informativă

   

 

 Proiectul  Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la Serviciul Stare Civilă.

Recomandările şi opiniile părţilor interesate pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 03.01.2014.

Persoana de contact: Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel.20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md

 

 

- Proiect            - Notă informativă

 

 

Proiectul Ordinului directorului Serviciului Stare Civilă cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea sistemului de petiţionare.

 

Serviciul Stare Civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, iniţiază, începînd cu data de 20.11.2013, consultarea publică a proiectului Ordinului directorului Serviciului Stare Civilă cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea sistemului de petiţionare în cadrul Serviciul Stare Civilă.    

Recomandările şi opiniile părţilor interesate pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 10.12.2013, în adresa Serviciului Stare Civilă: MD-2004, mun. Chişinău, str. M. Viteazul, nr. 11/1, sau la adresa electronică viziru.avelina@ssc.gov.md

Persoana de contact: Avelina Viziru, şef adjunct, Direcţia asistenţă juridică a SSC, tel:022 257 154.

- Proiect            - Notă informativă

 

 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 738 din 20 iunie 2008, „Pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale”(Monitorul Oficial nr. 112-114/739 din 27.06.2008).

Notă informativăla proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 738 din 20 iunie 2008.

 

-Proiect     -Notă informativă

 

     

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 239- XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Serviciul Stare Civilă supune consultării Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative precum şi nota informative.

 

 

 -Proiect şi dotă informativă

 

  

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 239- XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Serviciul Stare Civilă supune consultării Proiectul de Ordin  pentru aprobarea  Instrucţiunii cu privire la  modul de înregistrare de stat al actelor de stare civilă şi eliberarea documentelor pe baza acestora precum şi nota informativă

 

 

--Proiect şi dotă informativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele