Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă

 

 

 

Informaţii generale

 

 

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă reprezintă o procedură care are loc la organele de stare civilă şi ce intervine în cazurile în care:

·         au fost identificate două  acte de stare civilă (acte repetate), întocmite ca urmare a înregistrării aceluiaşi fapt (naştere, deces, divorţ);

·         există actul  reconstituit şi  a fost identificat actul  primar, întocmit ca urmare a înregistrării  aceluiaşi  fapt.

 

·         Anularea actului de stare civilă întocmit neântemeiat sau  pe bază de acte false are loc pe calea judecătorească, iar cel reconstituit sau repetatse anulează prin decizia SSC de la domiciliul solicitantului.

 Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Pot cere la organele de stare civilă anularea actelor, următoarele categorii de persoane:

·         titularul actului;

·         reprezentantul legal a titularului actului;

 

·         persoanele interesate.

 

 Sus

 

 

Acte necesare

 

 

Pentru a solicita serviciul dat urmează să prezentaţi următoarele acte:

·         cerere;

·         explicaţie;

·         actele de stare civilă deţinute (certificatele, extrasele) care urmează a fi anulate; 

 

·         actul de identitate a solicitantului.

    Sus

 

 

Etapele examinării

 

 

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă parcurge următoarele etape:

1.         Depunerea cererii:

Cererea privind anularea actului de stare civilă se depune la Serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială domiciliază persoana interesată sau la SSC deținător al actului de stare civilă.

2.         Examinarea cererii:

SSC, examinând cererea privind anularea actului de stare civilă solicitat, va constitui dosarul și va emite decizia privind anularea actului de stare civilă. Ulterior, dosarul respectiv va fi expediat DGSC spre aprobare (termenul de examinare a dosarelor este de 15 zile lucrătoare, fără a fi luat în considerație termenul de transmitere prin intermediul serviciului de curier).

3.         Aprobarea cererii:

Examinarea dosarului de anulare a actului de stare civilă de căre DGSC poate fi executată la solicitare și în regim de urgență, doar în cazul prezentării personale a solicitantului sau prin intermediul unei persoane împuternicite în acest sens (prin procură) la Secția metodică și examinarea dosarelor de stare civilă a Direcției generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1.

Pentru examinarea în regim de urgență a dosarului de anulare a actului de stare civilă urmează a fi prezentate următoarele documente:

-      dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;

-      actul de identitate al solicitantului;

-      dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, legitimația de serviciu ce confirmă reprezentarea autorității tutelare sau a altui organ abilitat ș.a.;

-      bonul privind achitarea taxelor stabilite.

4.         Anularea actului de stare civilă:

 

După aprobarea de către Direcţia generală stare civilă a deciziei privind anularea actului de stare civilă, SSC va anula actul respectiv și va elibera solicitantului Avizul de anulare a actului de stare civilă.

 

 Sus

 

 

Termenul şi costul examinării

 

 ·         Examinarea de către SSC a cererii privind anularea actului de stare civilă (organizarea dosarului şi expedierea acesuia spre aprobare către Direcţia generală stare civilă)

 

 

Termenele

 

Costul

 

 

În mod ordinar:

 Mai mult de 15 zile

gratuit

 

 

În mod de urgenţă:

30 zile

50 lei

15 zile

150 lei

5 zile

250 lei

24 ore

400 lei

 

 

 ·          Examinarea de către Direcţia generală stare civilă a dosarului privind reconstituirea actului de stare civilă cu următoarele tarife.

 

  

Termenele

Costul

În mod ordinar:

 Mai mult de 15 zile

gratis

În mod de urgenţă:

15 zile

20 lei

5 zile

40 lei

24 ore

60 lei

1 oră

100 lei

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

·         invalizii de grupa I, II şi a III-a;

·         participanţii la al II-lea război mondial;

·         pensionarii de vârstă;

·         părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;

·         copiii orfani; elevii, studenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia învăţământului fără frecvenţă – pînă la absolvirea instituţiei de învăţământ respective, însă nu mai mult decât până la împlinirea vârstei de 23 ani;

·         participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

·         cetăţenii Republicii Moldova, care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului.

·         cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior. 

 

* În conformitate cu nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate de către oficiile stare civilă (anexa nr. 2) în baza Hotărârii Guvernului nr. 738 din 20 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr. 238-242, art.NR: 1104 din 30.12.2011.

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebare

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele