Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Legalizarea /Verificarea de către SSC a conţinutului actelor de stare civilă

 

Informaţii generale

 

 

Legalizarea documentelor eliberate de organele de stare civilă este o acţiune de verificare a legalităţii acestora, confirmată prin aplicarea ştampilelor respective ale Serviciului Stare Civilă pe verso-ul actului prezentat, precum şi prin aplicarea semnăturii funcţionarului abilitat cu dreptul de a efectua acţiuni de legalizare.

 

Legalizarea actelor de stare civilă eliberate de către oficiile de stare civilă şi subdiviziunile Serviciului Stare Civilă se efectuiază la cererea solicitantului, în scopul utilizării acestora în statele care nu sunt parte la Convenţia Apostilă.

 

Legalizarea actelor de stare civilă ţine, în exclusivitate, de competenţa SSC.

 

Actele de stare civilă eliberate de organele competente din Republica nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute  pe teritoriul următoarelor state:

 

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,                  
 • Lituania,                 
 • România,
 • Republica Cehă, 
 • Republica Slovacă.  *

 

Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de Serviciul Stare Civilă din Republica   produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse pe teritoriul următoarelor state: **

 

Germania Luxemburg Slovenia
Belgia Olanda Croaţia
Spania Portugalia Macedonia
Franţa Elveţia Bosnia şi  Herţegovina
Italia Turcia Serbia  
Polonia Muntenegru  

 

 * Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

 

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976

 

 

 Sus

 

 

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi legalizate

 

 

Urmează a fi supuse legalizării următoarele acte de stare civilă:

 

 • Certificatele de stare civilă sau extrasele de pe actele de stare civilă înregistrate pe teritoriul Republicii ;
 • Avizele şi alte acte de stare civilă, eliberate în limita competenţei Serviciului Stare Civilă.

 

 Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Serviciile privind legalizarea acte de stare civilă se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

 

 • titularului actului de stare civilă, legalizarea căruia se solicită;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Sus

 

 

Acte necesare pentru legalizare

 

 

Pentru solicitarea legalizării actului urmează a fi prezentate următoarele documente;

 

 • cererea de model stabilit
 • actul de identitate a solicitantului;
 • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezantarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
 • documentul ce urmează a fi legalizat;
 • bonul privind achitarea taxei pentru serviciu.

 

 Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul legalizării*

 

 

În cazul solicitării actului de stare civilă la subdiviziunea Serviciu Stare Civilă concomitent cu eliberarea acestuia, legalizarea se efectuază gratuit, cu condiţia prezentării documentuluiu respectiv în termen de 1 lună din momentul eliberării acestuia. După expirarea termenului menţionat pentru legalizare se vor încasa taxele conform procedurii generale.

 

 

Termenele

Costul

În mod ordinar:

2 luni

gratuit

În mod de urgenţă:

30 zile

20 lei

15 zile

60 lei

5 zile

100 lei

24 ore

140 lei

1 oră

200 lei

 

 

Serviciul poate fi solicitat;


  la
Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1.

 

*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Direcția generală stare civilă şi Serviciile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008)

 

 

 Sus

Înlesniri*

 

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Direcția generală stare civilă şi Serviciile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare

 

 

 La solicitarea serviciului privind legalizarea documentului de stare civilă puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii suplimentare:

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebareInapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele