Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Schimbarea numelui si/sau prenumelui

 

 

 

Informaţii generale

 

 

Numele și prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică în societate persoana concretă și care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, precum și în alte acte oficiale conform legislației naționale.

 

Numele și/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin adoptarea concluziei de către Serviciul stare civilă, care se aprobă de către Direcția generală stare civilă.

 

Numele și/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:

      pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;

      dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;

      solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;

      dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele al soțului sau să alăture la numele al său numele al soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;

      dorința de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorț;

      dorința de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;

      cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia

 

      alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către SSC.

 

Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui următoarele motive:

      trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenționează sau urmează să se moștenească averea;

      schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui din considerente ce țin de tălmăciri astrologice;

 

      identificarea intenției de schimbare a numelui de familie și/sau prenumelui în scopuri abuzive ce țin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata pensiei de întreținere, de achitarea datoriilor etc.

 

Schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri:

      solicitantul și-a ales un nume de familie și/sau prenume ce se pronunță dificil sau ridicol;

      solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale și nu este reabilitat;

      în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie;

      solicitantul este o persoană căsătorită și numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie și soțul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie;

 

      se solicită transliterarea numelui de familie și/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice.

 

 Sus

 

 

Etapele soluţionării

 

 

Pentru a schimba numele şi/sau prenumele urmează să parcurgeţi următoarele etape:

 

1. Depunerea cererii:

Cererea privind schimbarea numelui și/sau prenumelui se depune personal:

      la SSC în a cărui rază domiciliază solicitantul;

 

      la misiunea diplomatică sau oficiul consular al R.M.;

 În cazul imposibilităţii solicitantului de a se prezenta personal pentru depunerea cererii, aceasta poate fi recepţionată la prezentarea procurii perfectate în străinătate (legalizate şi traduse în modul stabilit).

 

2. Examinarea cererii:


SSC/Misiunea diplomatică (Oficiul consular) examinând cererea, va organiza dosarul, va întocmi concluzia privind schimbarea numelui și/sau prenumelui și va expedia acestea către Direcția generală stare civilă spre aprobare (termenul aprobării este de 15 zile lucrătoare, fără a lua în considerația termenul de transmitere poștală).

 

3. Aprobarea dosarului:

Examinarea dosarului privind schimbarea numelui și/sau prenumelui de către Direcția generală stare civilă poate fi executat la solicitarea persoanei și în regim de urgență, în cazul prezentării personale a acestei la Secția metodică și examinarea dosarelor de stare civilă a Direcției statistică, evaluare și examinarea dosarelor a Direcției generală stare civilă.

 

Pentru examinarea în regim de urgenţă a dosarului respectiv urmează a fi prezentate următoarele documente:

 

      dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;

      actul de identitate al solicitantului;

      procura perfectată în străinătate ;

 

      bonul privind achitarea taxei pentru servicii.

4. Înregistrarea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

 

SSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) primind concluzia în termen de 1 lună va purcede la înregistrarea actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, urmare cărui fapt solicitantului îi va fi eliberat certificatul respectiv.

În cazul neprezentării solicitantului pentru întocmirea actului respectiv în termenul de 1 lună, concluzia privind schimbarea numelui și/sau prenumelui îşi pierde valabilitatea.

 

Dacă  motivul neprezentării s-a dovedit a fi întemeiat termenul expirat poate fi repus. Repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui și/ sau prenumelui se examinează la cererea solicitantului de către Direcţia general stare civilă.

 

 

Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Pot depune cererea de schimbare a numelui și/sau prenumelui următoarele categorii de solicitanți:

      persoana care a atins vârsta de 16 ani;

Notă: în cazul emiterii schimbării numelui de familie și/sau prenumelui  în actele de stare civilă a persoanei care nu a atins majoratul se soluționează cu acordul părinților, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia cu exepția cazurilor obținerii capacității depline de exrcițiu de către solicitant până la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

 

      cetățeni străini în cazul inițierii schimbării numelui și/sau prenumelui în certificatul de stare civilă înregistrate la organele de stare civilă din Republica Moldova.

 

Sus

 

 

Acte necesare pentru schimbare numelui şi/sau prenumelui

 

 

      cerere privind schimbarea numelui și/sau prenumelui (F-22)

      autobiografia;

      explicație, privind motivele schimbării numelui și/ sau a prenumelui;

      certificatul de naștere al solicitantului;

      certificatele de naștere ale copiilor minori;

      certificatul de căsătorie (după caz);

      certificatul de divorț (după caz);

      buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului;

      două fotografii format 3x4;

      avizul, eliberat de MAI privind confirmarea sau infirmarea existenței antecedentelor penale (cazier judiciar);

 

      bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 

şi după caz:

 

      acordul în scris a ambilor părinți, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia a personei care nu a atins majoratul (16-18 ani);

      procura perfectată în străinătate;

      copia dosarului de schimbare a numelui și/sau prenumelui, însoțit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit de serviciul stare civilă în perioada de după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, pentru examinaredacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova;

 

      alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare. 

 

 Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

 

·           Examinarea de către serviciul stare civilă a cererii privind transcrierea actului de stare civilă (cu excepția actului de deces), constituirea dosarului şi expediaerea acestuia spre aprobare către Direcția generală stare civilă**:

 

 

Termenele Costul serviciului Cuantumul taxei de stat

Costul total

În mod ordinar:

2 luni

gratuit

20 lei

20 lei

În mod de urgenţă:

30 zile

80 lei

20 lei

100 lei

15 zile

240 lei

20 lei

260 lei

5 zile

400 lei

20 lei

420 lei

24 ore

640 lei

20 lei

660lei

 

 

·           Examinarea de către SSC a cererii privind transcrierea actului de deces se efectuează gratuit în ziua adresării.

·           Examinarea de către DGSC a dosarului privind transcrierea actului de stare civilă (cu excepția dosarului privind transcrierea actului de deces) *:

 

! Taxa pentru servicii se percepe de la solicitant la depunerea personală a dosarului, indiferent de rezultatul examinării acestuia.

 

 

Termenele Costul serviciului Cuantumul taxei de stat

Costul total

În mod ordinar:

30 zile

200 lei

20 lei

220 lei

15 zile

600 lei

20 lei

620 lei

5 zile

1000 lei

20 lei

1020 lei

24 ore

1600 lei

20 lei

1620 lei

 

·           Examinarea de către SSC a dosarului privind transcrierea actului de deces se efectuează gratuit în ziua adresării.

 

 Repunerea în termen de către SSC a înregistrării actului de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui

în ziua adresării - 50 lei

 

Examinarea de către SSC a dosarului privind schimbare a numelui şi/sau prenumelu

 

IMPORTANT! Taxa pentru servicii se percepe de la solicitant la depunerea personală a dosarului, indiferent de rezultatul examinării acestuia.

 

 

Termenele

Costul

În mod ordinar:

Mai mult de 15 zile

gratis

În mod de urgenţă:

15 zile

50 lei

5 zile

100 lei

24 ore

150 lei

1 oră

250 lei

 

 * În conformitate cu Nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă și oficiile stare civilă (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 și publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) și Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 și republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Notă: Taxa pentru servicii se percepe de la solicitant la depunerea cererii, indiferent de rezultatul examinării acesteia.

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

·         invalizii de grupa I, II şi a III-a;

·         participanţii la al II-lea război mondial;

·         pensionarii de vârstă;

·         părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;

·         copiii orfani; elevii, studenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia învăţământului fără frecvenţă – până la absolvirea instituţiei de învăţământ respective, însă nu mai mult decât până la împlinirea vârstei de 23 ani;

·         participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

·         cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii Moldova- 50 % din costul total al serviciului;

·         cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 

 Sus

 

 

 

 

 

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebareInapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele